IMMOBILIZATION AND CHARACTERIZATION OF β-GLUCOSIDASE FROM GEMLIK OLIVE (OLEA EUROPEA L.) RESPONSIBLE FOR HYDROLIZATION OF OLEUROPEIN

  • S. ONAT
  • E. SAVAŞ PhD

Abstract

 
Β-Glukosidaz (β-D-glukozit glukohidrolaz, EC 3.2.1.21) enzimi, Türkiye'de Balıkesir ilinden toplanan Gemlik çeşidi zeytinden (Olea europea L.) saflaştırıldı. Saflaştırılmış enzim, enzimatik verimi dengelemek ve gıda endüstrisinde kullanımı arttırmak için Süpermanyetik Nanoparçacıklar üzerine immobilize edildi. Enzim, yaklaşık 40 kDa kütleli bir monomerdir. İmmobilize edilmiş form, serbest enzimden daha termostabildi. Yeni enzim formunun kinetik değerleri 1.34 mM ve 384.61 U / mg iken, bunlar Km olarak 0.37 mM ve saflaştırılmış enzim için Vmax olarak 370.37 U / mg idi.
Published
2019-04-17
How to Cite
ONAT, S.; SAVAŞ, E.. IMMOBILIZATION AND CHARACTERIZATION OF β-GLUCOSIDASE FROM GEMLIK OLIVE (OLEA EUROPEA L.) RESPONSIBLE FOR HYDROLIZATION OF OLEUROPEIN. Italian Journal of Food Science, [S.l.], v. 31, n. 4, apr. 2019. ISSN 1120-1770. Available at: <https://www.chiriottieditori.it/ojs/index.php/ijfs/article/view/1529>. Date accessed: 08 dec. 2019. doi: https://doi.org/10.14674/IJFS-1529.